0451-127 17

Huvudrubriker

Så behandlar vi dina personuppgifter

Brottsofferjouren arbetar med att ge stöd, information och praktisk vägledning till brottsoffer, anhöriga och vittnen, att verka för att deras behov tillgodoses, att kunskap om deras situation sprids och i övrigt verka för brottsförebyggande åtgärder.

För att kunna ha kontakt med dig som varit med om brott, vittne till brott eller är anhörig till någon som varit med om brott behöver vi behandla en begränsad mängd personuppgifter som kan innefatta:

  • Namn
  • Telefonnummer
  • Adress
  • E-postadress
  • IP-adress
  • Ljudinspelning (meddelanden du lämnar i röstbrevlåda)

Vilka personuppgifter som behandlas varierar från fall till fall och beror på vilka uppgifter du lämnat och vilken kontaktväg du valt. Om varje ärende antecknas också statistikuppgifter som kön, åldersgrupp, bostadskommun, vilken typ av brott ärendet gäller, om ärendet är polisanmält eller ej och liknande uppgifter som sparas när dina personuppgifter raderas en tid efter att kontakten med oss är avslutad. Våra stödpersoner för även statistik om vilka insatser jouren gjort och skriver minnesanteckningar om ärendet så att de kan ge bästa möjliga stöd. Minnesanteckningarna raderas också när vi raderar personuppgifterna.

Är det så att du kontaktar oss anonymt respekterar vi förstås det. Då antecknas inga personuppgifter utan endast statistikuppgifter om ärendet.

Tystnadslöfte

Vi respekterar din integritet. Våra medarbetare har undertecknat ett tystnadslöfte så att det som framkommer om dina personliga omständigheter under samtal aldrig förs vidare till någon utanför Brottsofferjouren. De eventuella anteckningar som görs kring ditt ärende är aldrig mer omfattande än vad som är nödvändigt för att kunna utföra vårt uppdrag - att ge stöd, information och praktisk vägledning.

Hur får vi dina personuppgifter?

Det vanligaste sättet du kommer i kontakt med oss är att du vid polisanmälan får frågan av polisen om du vill ha kontakt med Brottsofferjouren eller annan stödorganisation, och tackar ja till det. Polisen sänder då över dina kontaktuppgifter och kortfattad information om det anmälda brottet till Brottsofferjouren. Uppgifterna hamnar hos den brottsofferjour som är verksam där du bor. Sedan kontaktar vi dig, oftast via telefon.

Ett annat vanligt sätt är att du själv kontaktar oss via telefon, antingen via den nationella Telefoncentralen 116 006 eller via en lokal brottsofferjour och att du själv lämnar uppgifterna direkt till oss. Du kan också ha mailat eller sänt in dina kontaktuppgifter via formulär på någon av våra hemsidor eller chattat med oss.

Ett tredje sätt kan vara att någon annan organisation eller myndighet tar kontakt med oss för din räkning och lämnar dina kontaktuppgifter. Om så är fallet frågar vi alltid när vi ringer upp om du vill ha kontakt med oss eller inte, och om du inte vill det raderar vi dina kontaktuppgifter genast.

Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter

Vi använder inte personuppgifterna till något annat än att kunna kontakta dig för att erbjuda stöd, råd och praktisk hjälp. Om du inte vill ha kontakt med oss behöver vi inte heller ha dina uppgifter.

Om det har skett ett misstag när polisen sänt över dina kontaktuppgifter så att du inte sagt ja till förmedlingen, då raderar vi dina uppgifter så fort vi får veta att du inte sagt ja till kontakt med oss.

Om du efter att ha haft kontakt med oss uttryckligen ber oss att radera dina personuppgifter gör vi det.

Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Så länge du har kontakt med oss har vi förstås dina personuppgifter. När ärendet har avslutats behåller vi under en övergångstid av maximalt 3 månader dina personuppgifter av tre skäl:

  • Att kunna slutföra och komplettera statistikföringen
  • Att kunna kvalitetsuppfölja, det vill säga att kunna sända en enkät till dig eller fråga dig hur du upplevde kontakten med oss
  • Att enkelt kunna öppna ärendet igen om du återkommer av någon anledning.

Personuppgifterna och anteckningarna kring ärendet raderas inom tre månader efter att ditt ärende är avslutat, eller inom tre månader efter sista kontakt med dig. När raderingen är klar återstår bara helt anonyma statistikuppgifter som inte går att koppla till någon person.

Personuppgiftsansvar

Brottsofferjouren består av ett riksförbund och ett sjuttiotal enskilda medlemsföreningar som var och en är en juridisk person. Varje juridisk person är ansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för dess verksamheten. Att vara personuppgiftsansvarig innebär att vi ansvarar för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Brottsofferjouren sänder bara dina personuppgifter internt, det vill säga från en verksamhet till en annan inom Brottsofferjouren. Till exempel kan det vara så att du ringer till vår nationella Telefoncentral och att de där antecknar dina kontaktuppgifter för att en lokal jour nära dig ska kunna ringa upp dig. Då sänds uppgifterna från en verksamhet till en annan inom Brottsofferjouren. Telefonentralen ansvarar för sin behandling av uppgifterna och den lokala föreningen ansvarar för sin.

Vi överlämnar aldrig dina personuppgifter till någon annan organisation eller myndighet, annat än om du uttryckligen ber om det det eller ger ditt medgivande.

Du har rätt att begära registerutdrag från Brottsofferjouren om vilka personuppgifter som dig som behandlas. Begäran ska sändas skriftligen till den förening som behandlar uppgifterna.

Personuppgiftsansvariga juridiska personer inom Brottsofferjouren inklusive organisationsnummer

Brottsofferjouren Sverige (riksförbundet)

815600-8784

Brottsofferjouren Ale

802417-4578

Brottsofferjouren Alingsås-Lerum-Vårgårda-Herrljunga

864001-0552

Brottsofferjouren Avesta-Hedemora

882000-7717

Brottsofferjouren Blekinge

835001-1014

Brottsofferjouren Boden

897001-8902

Brottsofferjouren Bollnäs-Ovanåker

886501-2267

Brottsofferjouren Borås-Sjuhärad

864501-7222

Brottsofferjouren Dorotea

896100-7591

Brottsofferjouren Enköping

817001-5393

Brottsofferjouren Eskilstuna

818001-3289

Brottsofferjouren Falkenberg

849000-7559

Brottsofferjouren- och kvinnojouren Freezonen

848001-1843

Brottsofferjouren Fyrbodal

862501-1161

Brottsofferjouren Gästrike Västra

885501-1238

Brottsofferjouren Gävle

885001-3684

Brottsofferjouren Haninge-Nynäshamn

802411-7320

Brottsofferjouren Helsingborg

843002-6214

Brottsofferjouren Huddinge-Botkyrka

802410-9707

Brottsofferjouren Hudiksvall-Nordanstig

955523-6851

Brottsofferjouren Hässleholm-Osby-Perstorp

837001-2471

Brottsofferjouren Höglandskommunerna

827001-1375

Brottsofferjouren Jämtland

893202-0582

Brottsofferjouren Jönköping

826001-9545

Brottsofferjouren Katrineholm-Flen-Vingåker

818501-4084

Brottsofferjouren Kungsbacka

849400-7910

Brottsofferjouren Kungälv-Stenungsund-Orust-Tjörn

853301-2418

Brottsofferjouren Landskrona-Svalöv

844000-9085

Brottsofferjouren Leksand-Rättvik

883202-4353

Brottsofferjouren Ljusdal

887000-6940

Brottsofferjouren Luleå

897001-5049

Brottsofferjouren Lycksele

802448-9869

Brottsofferjouren Mellersta Dalarna

882601-7116

Brottsofferjouren Mellersta Skåne

845002-3331

Brottsofferjouren Nacka-Tyresö-Värmdö

814000-0301

Brottsofferjouren Nordöstra Skåne

838201-6536

Brottsofferjouren Norra Dalarna

884402-0217

Brottsofferjouren Norra Skaraborg

802494-6470

Brottsofferjouren Oskarshamn-Mönsterås-Högsby

832800-7755

Brottsofferjouren Piteå-Älvdal

898801-3382

Brottsofferjouren Skellefteå

802434-1359

Brottsofferjouren Småland West

802434-3777

Brottsofferjouren Stockholm-Gotland

802490-7720

Brottsofferjouren Storgöteborg

802489-7525

Brottsofferjouren Strängnäs

819500-5528

Brottsofferjouren Sunnerbo

829000-9904

Brottsofferjouren Söderhamn

886000-7080

Brottsofferjouren Söderslätt

846502-2021

Brottsofferjouren Södertälje

815600-7562

Brottsofferjouren Södra Halland

849202-1715

Brottsofferjouren Södra Kalmar län

832401-7485

Brottsofferjouren Södra Roslagen

802401-6936

Brottsofferjouren Södra Stockholm

802476-1044

Brottsofferjouren Umeåregionen

894002-5268

Brottsofferjouren Uppsala län

817602-9638

Brottsofferjouren Varberg

849600-6514

Brottsofferjouren Vilhelmina

802444-2140

Brottsofferjouren Vimmerby-Hultsfred-Västervik

833200-7916

Brottsofferjouren Värmland

873202-3190

Brottsofferjouren Västernorrland

802415-0552

Brottsofferjouren Västerort

802015-48 22

Brottsofferjouren Västmanland

878001-4349

Brottsofferjouren Västra Skaraborg

869001-0726

Brottsofferjouren Västra Östergötland

823000-9709

Brottsofferjouren Växjö

829502-0815

Brottsofferjouren Älmhult

003067-9054

Brottsofferjouren Ängelholm

839400-8646

Brottsofferjouren Örebro län

802430-4498

Brottsofferjouren Östergötland

802514-9124

Brottsofferjouren Östra Skaraborg

866601-2441

Brottsofferjouren Östra Sörmland

817607-2158

Brottsofferjouren Östra Värmland

874000-9983

Kontaktuppgifter till samtliga medlemsföreningar inom Brottsofferjouren Sverige finns här, och kontaktuppgifter till förbundskansliet finns här.

Rättslig grund

Brottsofferjourens personuppgiftsbehandling av stödsökandes uppgifter vilar på den rättsliga grunden berättigat intresse, ibland omnämnd som intresseavvägning, under Artikel 6.1.f Dataskyddsförordningen. Berättigat intresse finns när det föreligger ett relevant och lämpligt förhållande mellan den registrerade och den personuppgiftsansvarige, till exempel att den registrerade är kund hos den personuppgiftsansvarige. Vår relation till dig är att jämställa med ett sådant kundförhållande eller klientförhållande.

 

Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att genomföra vårt uppdrag: att erbjuda dig stöd, information och praktisk vägledning. Tjänsten vi tillhandahåller är till för dig, du får kostnadsfritt tillgång till vår hjälp och bestämmer själv hur länge du vill ha kontakt med oss.

Datainspektionen

Datainspektionen är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter och dataskydd i Sverige. Du har rätt att inge klagomål kring behandling av personuppgifter till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till Datainspektionen återfinns på www.datainspektionen.se.

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.